Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jest bez wątpienia czymś, co może w nas budzić zarówno zaciekawienie jak i pewne obawy co do jej wykorzystywania. Przede wszystkim jest to pewien dział informatyki, w ramach którego tworzone są programy komputerowe, które mają na podstawie opracowanych modeli wykonywać różnego rodzaju inteligentne zachowania. Modele są oczywiście tworzone na podstawie obserwacji zachowań ludzi. Komputer dzięki takiemu oprogramowaniu może symulować ludzkie zachowania. Dlatego też w tym przypadku informatyka współpracuje także z innymi dziedzinami nauki, takimi jak chociażby neurologia czy też psychologia – po to, aby poznać mechanizmy warunkujące określone zachowania u ludzi i przełożyć je na język maszyn.

Maszyna, która ma za zadanie pełnić daną funkcję

W bardziej praktycznym aspekcie konstruowania sztucznej inteligencji raczej nie chodzi o stworzenie maszyny, która będzie identyczna jak człowiek, raczej wykorzystuje się do tego, aby tworzyć roboty wyspecjalizowane w danej dziedzinie – na przykład do produkcji czegoś w jakimś procesie inżynieryjnym. Dzięki konstruowaniu takich maszyn i programów życie człowieka w wielu różnych aspektach może być znacznie prostsze. Jednak, wytwarzając takie oprogramowanie, nawet ograniczone do np. odwzorowania jednej funkcji czy też jednego ludzkiego zachowania, można napotkać bardzo wiele problemów, które wynikają z faktu, że nie wszystkie reakcje człowieka da się opisać za pomocą algorytmów.

Gdzie znajduje zastosowanie sztuczna inteligencja obecnie?

Dokonania w tej dziedzinie są wykorzystywane chociażby w zaawansowanej i wielowymiarowej analizie danych, gdzie tworzone są sieci neuronowe lub też analizy wykorzystujące uczenie się maszyn. Dodatkowo sztuczną inteligencję możemy znać z systemów rozpoznawania mowy lub też dźwięków oraz w przypadku maszynowego tłumaczenia tekstów. Wiele algorytmów w taki sposób tworzonych jest też często i powszechnie wykorzystywanych w różnego rodzaju grach komputerowych, dzięki którym mogą być one znacznie bardziej interesujące.